Historian bakom Beat Music

Beatmusikens ursprung

Beatmusik var en av de mest populära musikstilarna i Storbritannien under 1960-talet och även i USA under ”den brittiska vågen.” Denna musikstil har sitt ursprung i rock and roll, rhythm and blues och skiffle. Skiffle är en genre med influenser av jazz, blues och amerikansk folk musik som utvecklades på 1920-talet och blev populärt igen i Storbritannien 1950. Skiffle blev populärt på grund av att instrumenten som användes var tillgängliga för de flesta. Dessa inkluderade, förutom konventionella instrument som gitarr och banjos, improviserade instrument som exempelvis tvättbrädor och telådor. I slutet av 1950-talet när skifflemusiken började avta i populäritet började såkallade beatgrupper blomstra och dyka upp i olika brittiska städer såsom London, Liverpool, Manchester och Birmingham.De var påverkade av amerikanska grupper eftersom Storbritannien vid denna tidpunkt kunde ta del av amerikanska album och gitarrer alltmer. Många artister som startade sin musik inom skiffle skulle senare komma att spela viktiga roller i beatgrupper, och även hjälpa dem att få sitt specifika sound.

Beatmusik spred sig snabbt eftersom alla kunde ta del av den. Musikgrupper blev oberoende av att vara del av skivbolag eller ha en musikutbildning. Dessa grupper tillhandahöll billig musik på klubbar och danslokaler runt om i Storbritannien. En känsla av lokal solidaritet och social fattigdom återfinns i beatmusiken.

Merseybeat

Inom beatmusiken fanns olika regionala versioner. Liverpool var framför allt en betydelsefull stad för musikstilen, där merseybeaten uppstod. Ibland används merseybeat som en synonym till beatmusik även om alla beatgrupper inte nödvändigtvis har merseysound. The Beatles var den mest influensrika gruppen från denna stad.

Den Brittiska vågen

Historian bakom Beat Music

Beatgrupperna var en central del av den brittiska vågen i USA, de instigerade den. I spetsen av den brittiska vågen var the Beatles som tog musikstilen till en ny nivå. Gruppen skapade en såkallad ”Beatlemania” 1964 när de tog USA med storm. Efter the Beatles följde beatgrupper som Gerry and the Pacemakers, Freddie and the Dreamers, Herman´s Hermits och the Hollies med starka rötter i rock and roll.

Grupper som the Rolling Stones, the Yardbirds, the Kinks och the Who är också länkade till beatmusik även om dessa är mer influerade av rythm and blues än rock and roll. Amerikaner tenderar att klumpa ihop dessa grupper medan britter skiljer på de olika inriktningarna, rythm and blues och rock and roll, inom beatmusik.

Efter beatmusiken

I Storbritannien sjönk beatmusikens populäritet i slutet av 1960-talet, då psykedelisk rock och progressiv rock ökade. De flesta beatgrupper som inte splittrades började istället med dessa former av rock. Beatmusiken satte dock sina spår i musikhistorian och ledde till en uppgång i amerikansk garage rock och folk rock på 1960-talet. Även britpopen på 1990-talet var inspirerad av beatmusiken.